šéfredaktorka

Klavír absolvovala na ostravské konzervatoři a mimořádně na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. Současně ve druhé polovině 80. let vystudovala hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Doktorát v oboru hudební teorie a pedagogika získala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

– klavíristka
– pedagožka Pražské konzervatoře a ZUŠ Štefánikova – Praha
– členka komorního souboru DUO BENE (od roku 2000)
– členka komorního souboru TRIO CONTINUO (od roku 2012)
– spolupráce s významnými interprety a skladateli
odborný konzultant

Absolvent Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze v oboru kompozice, postgraduálně hudební teorie. Doktorát a docenturu v oboru hudební teorie a pedagogika získal na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

– skladatel, pedagog, hudební publicista a hudební organizátor
– vyučuje na Pražské konzervatoři a na Ústavu hudební vědy    na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
– tvorba: instruktivní, klavírní, komorní, orchestrální, vokální,    scénická a operní; některé skladby nahrány na CD nebo pro    Český rozhlas
– autor hudebních textů (např. Přehled dějin hudby 20. století)    a hudebně vzdělávacích pořadů pro Český rozhlasje komorní soubor ve složení flétna (Jana Bošková) a klavír (Eva Doušová), který vznikl v roce 2000.

Repertoár dua je velmi široký; zahrnuje skladby od baroka až po hudbu současnou. Duo spolupracuje s řadou významných interpretů a skladatelů. Mnozí současní autoři své skladby dedikovali právě tomuto souboru. Koncertní činnost Dua Bene se dělí do několika oblastí – tematické koncerty, výchovné koncerty nebo pořady hudebně-literární.

Další informace o tomto souboru a jeho repertoáru lze najít na těchto webových stránkách: www.duobene.net
V loňském roce vzniklé trio ve složení flétna (Jana Bošková), basklarinet (Hanuš Axmann) a klavír (Eva Doušová), které chce programově navazovat na tradici významného dua (někdy také rozšířeného o flétnu) Due Boemi di Praga.