O vydavatelství

O vydavatelství

Hudební vydavatelství Musica GIOIA vzniklo v roce 2012 především jako autorské vydavatelství současného skladatele, pedagoga a hudebního publicisty Eduarda Douši.

Vydavatelství publikuje ale také další tituly: např. J. S. Bach – A. Marcello: Adagio nebo Sonáta pro violoncello a bas Josefa Fialy – současníka a přítele W. A. Mozarta. Také prezentujeme skladby současných českých autorů: Sonatinu pro flétnu a klavír Milana Báchorka, album českých žen skladatelek Barvy duhy, instruktivní Klavírní album mladých českých autorů nebo klavírní cyklus pro děti Martinova neděle profesora Jiřího Hlinky, který působí dlouhodobě v Norsku.

Stávající produkce vydavatelství se již po několik let úspěšně prezentuje při různých uměleckých soutěžích, seminářích či workshopech – např. Prague Junior Note, jejímž uměleckým ředitelem je profesor Ivan Klánský, ale také na hudební fakultě Ostravské univerzity, na JAMU a na konzervatoři v Brně, na letních klavírních kurzech v Mikulově atd.

Specifickým projektem vydavatelství je nesoutěžní přehlídka mladých pianistů z celé České republiky s názvem Česká klavírní moderna dětem. Tento festival probíhá ve spolupráci se sdružením pro soudobou hudbu Přítomnost, a uskutečnily se již tři ročníky.

Jejich hosty byli skladatel Luboš Sluka, spisovatel a básník Jiří Žáček nebo klavírista Ivo Kahánek.  Všechny naše vydané hudebniny naleznete v rubrice Katalog, Připravujeme nebo v sekci Novinky na úvodní straně.

O nás

Mgr. Eva Doušová, Ph. D.

šéfredaktorka

Klavír absolvovala na ostravské konzervatoři a mimořádně na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. Současně ve druhé polovině 80. let vystudovala hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Doktorát v oboru hudební teorie a pedagogika získala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

 • klavíristka
 • pedagožka Pražské konzervatoře a ZUŠ Štefánikova – Praha
 • členka komorního souboru Duo BeNe (od roku 2000)
 • spolupráce s významnými interprety a skladateli

doc. Mgr. Eduard Douša, Ph. D.

odborný konzultant

Absolvent Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze v oboru kompozice, postgraduálně hudební teorie. Doktorát a docenturu v oboru hudební teorie a pedagogika získal na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

 • skladatel, pedagog, hudební publicista a hudební organizátor
 • vyučuje na Pražské konzervatoři a na Ústavu hudební vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • tvorba: instruktivní, klavírní, komorní, orchestrální, vokální, scénická a operní; některé skladby nahrány na CD nebo pro Český rozhlas
 • autor hudebních textů (např. Přehled dějin hudby 20. století) a hudebně vzdělávacích pořadů pro Český rozhlas

  Duo BeNe

  je komorní duo ve složení flétna (Jana Bošková) a klavír (Eva Doušová), který vznikl v roce 2000. Repertoár dua je velmi široký; zahrnuje skladby od baroka až po hudbu současnou. Duo spolupracuje s řadou významných interpretů a skladatelů. Mnozí současní autoři své skladby dedikovali právě tomuto souboru. Koncertní činnost Dua Bene se dělí do několika oblastí – tématické koncerty, výchovné koncerty nebo pořady hudebně-literární. Další informace o tomto souboru a jeho repertoáru lze najít na těchto webových stránkách: www.duobene.net

  Dále zprostředkujeme:

  • klasické koncerty
  • literárně hudební pořady
  • koncerty pro děti a mládež
  • možnost výuky či konzultace v oboru klavír, hudební teorie a skladba
  • příprava na konzervatoř a na vysoké školy hudebního směru