Kontakt

Eva Doušová

Pertoldova 3327/23, 143 00 Praha 12 – Modřany, Česká republika

GSM: +420 603 714 241

e-mail: eva.z.dousova@gmail.com, info@musicagioia.cz

Musica Gioia – IČ: 00712728,  DIČ: CZ6454201952

šéfredaktorka

Klavír absolvovala na ostravské konzervatoři a mimořádně na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. Současně ve druhé polovině 80. let vystudovala hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 
Doktorát v oboru hudební teorie a pedagogika získala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

  • klavíristka
  • pedagožka Pražské konzervatoře a ZUŠ Štefánikova – Praha
  • členka komorního souboru DUO BENE (od roku 2000)
  • spolupráce s významnými interprety a skladateli

Eduard Douša

Pertoldova 3327/23, 143 00 Praha 12 – Modřany, Česká republika

GSM: +420 739 034 313

e-mail: eda.dousa@seznam.cz, dousa@prgcons.cz

odborný konzultant

Absolvent Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze v oboru kompozice, postgraduálně hudební teorie. Doktorát a docenturu v oboru hudební teorie a pedagogika získal na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

  • skladatel, pedagog, hudební publicista a hudební organizátor
  • vyučuje na Pražské konzervatoři a na Ústavu hudební vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
  • tvorba: instruktivní, klavírní, komorní, orchestrální, vokální, scénická a operní; některé skladby nahrány na CD nebo pro Český rozhlas
  • autor hudebních textů (např. Přehled dějin hudby 20. století) a hudebně vzdělávacích pořadů pro Český rozhlas