Malý koledníček pro klavír na dvě nebo čtyři ruce

Eduard Douša

Malý koledníček přináší devět koled, mezi nimiž nechybí známé a oblíbené vánoční „hity“, ale jsou zde i nepříliš známé koledy ze sbírky Františka Sušila Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými, jež byla vydána roku 1860 v Brně.

Stylizace klavírních partů „primo“ a „secondo“ je poměrně snadná, ale hlavně – koledy lze hrát sólově i čtyřručně, což činí toto album výjimečným (je možné hrát tři varianty jedné koledy). Doprovody (převážně v partu secondo) jsou vlastně protihlasy (kontrapunkty) a mohou být hrány i jako samostatné skladbičky, např. jako mezihry mezi jednotlivými koledami.

200,00 

Autor: Eduard Douša

Kód: MG 0027

EAN: 9790706547251

Obtížnost: 2

Počet stran: 24

Velikost: 235×310 mm (na šířku)

Obsah:

1. Nesem vám noviny
2. Dej Pán Bůh dobrý den veselý
3. Pásli ovce Valaši
4. Byla cesta, byla ušlapaná
5. Stojí vrba košatá
6. Jozef, můj kochany Jozef
7. Půjdem spolu do Betléma
8. Chtíc, aby spal
9. Narodil se Kristus Pán

      Ukázka: