Proměny aneb Procházka napříč hudebními slohy

(7 snadných variací na českou lidovou píseň pro klavír na tři ruce)

Eduard Douša

Proměny nevznikly primárně pro koncertní provozování. Jsou především výukovou pomůckou, která chce na malé ploše uvést mladé klavíristy na základních uměleckých školách do zvukových proměn hudby v průběhu různých hudebních epoch.  Je to jakýsi úvod do praktických dějin hudby a hudební analýzy v hodně malé kostce. Skladbičky jsou řešeny tak, že je mohou hrát dva klavíristé na tři ruce. Part pro jednu ruku je snazší a je vhodný pro méně pokročilé žáky. Tento jednohlasý part by mohl být klidně hrán i jiným nástrojem (smyčcovým, dechovým) příslušného rozsahu. Jednotlivé „Proměny“ jsou opatřeny výkladem o jednotlivých hudebních slozích a jejich hudebních prostředcích.

180,00 

Autor: Eduard Douša

Kód: MG 0025

EAN:9790706547237

Obtížnost: 1

Počet stran: 22

Velikost: 235×235mm

Obsah:
1. Klasicistní
2. Romantická
3. Impresionistická
4. Jazzová
5. Renesanční
6. Barokní
7. Neoklasická
Ukázka: